LAG Mura-Drava organizirao koordinaciju LAG-ova sjeverozapadne Hrvatske

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 6. ožujka 2018. | Novosti


LAG Mura-Drava je u ponedjeljak, 5. ožujka 2018. godine u Donjem Vidovcu organizirao koordinaciju za LAG-ove sjeverozapadne Hrvatske čija je glavna tema bila „Priprema dokumentacije i objava LAG Natječaja za tip operacije 6.3.1.“.

Na koordinaciji su sudjelovali predstavnici LAG-ova: LAG Sjeverozapad, LAG Međimurski doli i bregi, LAG Zeleni bregi, LAG Prigorje, LAG Podravina i LAG Mura-Drava kao domaćin i organizator radionice.

Kako je većina LAG-ova uskladila ili izmijenila Lokalne razvojne strategije sukladno novom Pravilniku za provedbu podmjera 19.2., 19.3. i 19. 4. Programa ruralnog razvoja RH, što je osnovni preduvjet za raspis natječaja za navedeni tip operacije, na koordinaciji se raspravljalo o potrebnim radnjama koje prethode raspisu te su se detaljno analizirale Smjernice za provedbu postupka odabira projekata.

Koordinacija je protekla u konstruktivnom tonu te je dogovoreno kako će sjeverozapadni LAG-ovi i u budućnosti surađivati.