LAG Mura-Drava održao radionicu za potencijalne prijavitelje na 2. LAG natječaj

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 18. listopada 2018. | Novosti


Lokalna akcijska grupa Mura-Drava je 17. listopada 2018. godine u Goričanu organizirala informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje na drugi LAG natječaj. Natječaj za Mjeru 3P1-M1 “Razvoj i modernizacija društvene infrastrukture” namijenjen je prvenstveno jedinicama lokalne samouprave s područja LAG-a te je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 2.709.828,00 HRK.

Potencijalnim prijaviteljima predstavljene su osnovne informacije o natječaju, uvjeti prihvatljivosti nositelja projekta, prihvatljive aktivnosti, kriteriji odabira projekata te postupak podnošenja prijave i odabira projekata. Također su detaljno predstavljeni prijavni obrazac, obrazac plana nabave te sva ostala natječajna dokumentacija koja je potrebna za prijavu projekta na Natječaj.

Podsjećamo zainteresirane prijavitelje da podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od 02. studenog do 31. prosinca 2018. godine te da sve informacije, natječajnu dokumentaciju, kao i odgovore na pitanja mogu pronaći na internet stranici LAG-a.