LAG Mura-Drava objavljuje novi natječaj za Mjeru 2P1-M1 “Razvoj i modernizacija društvene infrastrukture”

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 20. siječnja 2021. | LAG natječaji, Natječaji, Novosti


LAG Mura-Drava objavljuje 6. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za razdoblje od 2014.-2020. godine, za Mjeru 2P1-M1 Razvoj i modernizacija društvene infrastrukture, a koja je sukladna tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH.

Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 8. veljače do 15. ožujka 2021. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.404.914,71 HRK.

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći  u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

1.-LAG_natječaj_M_2P1_M1_LRS-LAG

2. Obrazac A. Prijavni obrazac

3.-Obrazac-B.-Plan-nabave-Tablica-troškova-i-izračuna-potpore

4. Prilog I – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu

5. Prilog II – Lista prihvatljivih troškova

6. Prilog III – Opis projekta

7. Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

8. Prilog V – Uputa MZOIE

9. Prilog VI – Izjava korisnika o nemogućnosti odbitka pretporeza

10. Prilog VII – Izjava o statusu korisnika temeljem Zakona o javnoj nabavi

11. Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Predložak za izračun neto prihoda