LAG Mura-Drava jedan od ključnih dionika u provedbi Operativnog plana razvoja cikloturizma Međimurske županije

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 6. prosinca 2017. | Novosti


Međimurska županija je temeljem Ugovora o sufinanciranju Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. godini potpisanog između Ministarstva turizma i Međimurske županije izradila Operativni plan razvoja cikloturizma Međimurske županije do 2020.g.

Operativni plan je dokument koji daje temelje  i smjernice za daljnji razvoj cikloturizma na području međimurske županije.

Kao jedan od dionika, Sporazum o provedbi plana za razvoj cikloturizma potpisao je i LAG Mura-Drava.

Potpisom Sporazuma LAG Mura-Drava potvrđuje da će, sukladno svojim nadležnostima i mogućnostima, sudjelovati u provođenju Operativnog plana.