KULTURA U CENTRU – POTPORA RAZVOJU JAVNO-CIVILNOG PARTNERSTVA U KULTURI

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 1. prosinca 2017. | Natječaji


Ministarstvo kulture objavilo je otvoreni privremeni na dostavu projektnih prijedloga „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“. Poziv se provodi u okviru OPULJP, Prioritetne osi 4 – Dobro upravljanje, specifičnog cilja 11.ii.1 – Razvijanje kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito NVO i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Opći cilj je razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora.

Specifični ciljevi:

– Unapređenje postojećih i uspostava novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi

– Jačanje kapaciteta dionika uključenih u procese sudioničkog upravljanja u kulturi te poticanje umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi

– Povećanje uključenosti građana u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici, kao i povećanje njihova pristupa kulturnim i umjetničkim sadržajima.

Ciljne skupine: zaposlenici i članovi udruga, zaposlenici i članovi umjetničkih organizacija, zaposlenici jedinica lokane i područne (regionalne) samouprave, zaposlenici javnih ustanova u kulturi kojima su osnivači JLP(R)S-ovi, udruge, umjetničke organizacije, JLP(R)S, javne ustanove u kulturi kojima su osnivači JLP(R)S-ovi.

Prihvatljive aktivnosti:

  • SKUPINA AKTIVNOSTI A: Jačanje kapaciteta ciljanih skupina u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanje javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi; razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi; priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa
  • SKUPINA AKTIVNOSTI B: Razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi

Trajanje projekta: od 12 do 24 mjeseca

Ukupna financijska sredstva namijenjena za ovaj Poziv: 50.000.000,00 HRK

  • Skupina aktivnosti A: 37.000.000,00 HRK
  • Skupina aktivnosti B: 13.000.000,00 HRK

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu:

  • Skupina aktivnosti A: 550.000,00 – 2.500.000,00 HRK
  • Skupina aktivnosti B: 300.000,00 – 800.000,00 HRK

Intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova projekta.

Rok prijave: 28. 2. 2018.

Više o Pozivu i dokumentaciju Poziva možete pronaći OVDJE.