KREATIVNA EUROPA

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 22. srpnja 2019. | Natječaji


Program Kreativna Europa – otvoreni natječaji te najava poziva za Potporu za europske projekte suradnje 2020.

Trenutno su otvorena 4 natječaja u okviru programa Kreativna Europa:

  • FLIP for CCIs 2 – Glavni cilj projekta je istraživati aktivnosti kojima se nastoji premostiti jaz između obrazovanja i razvoja vještina u području kulturne baštine s jedne strane i pristupa tržištu rada s druge strane te usporedno tome poticati na umrežavanje s dionicima kreativnih industrija i ‘trećim stranama’ poput kreativnih hubova, prostora za stvaranje (makerspace) i digitalnu fabrikaciju (fab-lab), kulturnih i/ili društvenih centara i drugih. Rok za prijavu je 12. 8. 2019.
  • Protecting the Jewish cemeteries of Europe – Nadovezujući se na raniji pilot-projekt Mapping the Jewish cemeteries of Europe (EAC/S10/2018) ovaj pilot-projekt usmjeren je na daljnje mapiranje židovskih groblja diljem Europe; identificiranje specifičnih prilika za snažniju suradnju različitih dionika zainteresiranih za očuvanje židovskih groblja; podizanje svijesti o značaju židovske kulturne baštine i europske kulturne raznolikosti prisutne kroz povijest i prezentiranje te raznolikosti u obrazovne svrhe putem židovskih groblja. Rok za prijavu je 30. 8. 2019.
  • Mobility scheme for artists and/or cultural professionals – Općeniti cilj ovog Poziva na dostavu prijedloga je razviti i uspostaviti vlastite akcije za ostvarenje kratkoročne mobilnosti pružanjem financijske potpore umjetnicima i/ili kulturnim djelatnicima te pripremiti preporuke za Europsku komisiju. Rok za prijavu je 27. 9. 2019.
  • Makers’ Mobility – Općeniti cilj ovog pilot-projekta je definirati i testirati politike i akcije kojima se podupiru mobilnost i razmjena iskustava za kulturne i kreativne industrija, kreativne hubove, prostore za stvaranje (makerspace) i digitalnu fabrikaciju (fab-labs), za formalno i neformalno učenje i za sustave razvoja vještina međusektorskim pristupom. Rok za prijavu je 12. 8. 2019.

Više informacija o ovim otvorenim natječajima možete naći na: http://deskkultura.hr/hr/natjecaji/natjecaji

Na jesen 2019. otvorit će se posljednji poziv za Potporu za europske projekte suradnje 2020.  Pozivom se podržavaju transnacionalni projekti suradnje u polju kulturnih i kreativnih industrija, maksimalnog trajanja do 4 godine, točnije:

–          manji projekti suradnje (min. tri partnera, max. 60% budžeta, max. 200.000 EUR);

–          veći projekti suradnje (min. šest partnera, max. 50% budžeta, max. 2.000.000 EUR).

Pritom je važno naglasiti kako Ministarstvo kulture osigurava i nacionalno sufinanciranje putem Pravilnika o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura u rasponu 20 – 50 % udjela hrvatskog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu vodećeg partnera, odnosno u rasponu 20 – 40 % udjela hrvatskog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu suorganizatora. Više na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_45_852.html.

Svi pozivi za Potporu za europske projekte suradnje (Cooperation Projects) raspisani unutar aktualnog programa Kreativna Europa (2014. – 2021.) s uputama za prijave i rezultatima selekcije nalaze se na sljedećoj poveznici: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en , a kako novi poziv neće imati značajne promjene u odnosu na dostupnu dokumentaciju, postojeću je moguće proučiti na navedenom linku.