Koordinacija LAG-ova

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 6. listopada 2017. | Novosti


Dana 05.10.2017. godine u prostorijama LAG-a „PODRAVINA“  LAG Mura-Drava sudjelovao je na koordinaciji gdje je  tema radionice bila „Usklađivanja i izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-ova za razdoblje „2014 – 2020“. Na radionici je sudjelovalo 10 LAG-ova sjeverozapadnog dijela Hrvatske, i to, uz z nas: LAG PRIGORJE, LAG SJEVEROZAPAD, LAG PRIZAG, LAG IZVOR, LAG MEĐIMURSKI DOLI I BREGI, LAG ZELENI BREGI, LAG SAVA, LAG ZAGORJE – SUTLA te LAG „PODRAVINA“ kao domaćin i organizator radionice.

Raspravljalo se o gorućim pitanjima vezanim uz aktualnu temu usklađivanja i izmjena odabranih Lokalnih razvojnih strategija LAG-ova sudionika, novom  PRAVILNIKU O PROVEDBI PODMJERE 19.2. »PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE«, PODMJERE 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a« I PODMJERE 19.4. »TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA« UNUTAR MJERE 19 »POTPORA LOKALNOM RAZVOJU U OKVIRU INICIJATIVE LEADER (CLLD – LOKALNI RAZVOJ POD VODSTVOM ZAJEDNICE)« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020., te o popunjavanju Obrazaca za prijavu usklađivanja i izmjena LRS. Radionica je protekla u kooperativnom raspoloženju, izvedeni su zaključci te su dogovorena daljnja postupanja i nastup prema Ministarstvu poljoprivrede i Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.