Konačna Odluka o odabiru LAG-ova za provedbu Lokalnih razvojnih strategija

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 13. siječnja 2017. | Novosti


Nakon završenog postupka rješavanja po prigovorima i ponovne administrativne obrade, te postupka uvećanja javne potpore uslijed viška raspoloživih sredstava, Agencija za plaćanja je odabrala 54 lokalne akcijske grupe (LAG) za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) tijekom trajanja Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. (PRR 2014. – 2020.).
LAG-ovima je dodijeljeno 463.096.945,70 HRK za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (provedba LRS), podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR 2014. – 2020«.

Konačnim odabirom, 54 LAG-a su odabrana za provedbu lokalnih razvojnih strategija za vrijeme trajanja PRR 2014. – 2020. putem kojih se sufinanciraju odabrani projekti od strane LAG-ova za korisnike sa LAG područja i za ulaganja koja se provode na LAG području.

LAG-u Mura-Drava kojemu je privremenom Odlukom dodijeljeno 7.054.021,01 HRK taj iznos je uvećan za 352.701,05 HRK te sada iznosi 7.406.722,06 HRK.

Konačnu rang listu možete vidjeti na poveznici: http://www.apprrr.hr/konacni-odabir-54-lag-a-za-provodenje-lokalnih-razvojnih-strategija-(lrs)-2195.aspx