Jedinice lokalne samouprave s područja LAG-a Mura-Drava prošle na natječaju za tip operacije 7.2.2.

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 2. siječnja 2018. | Natječaji


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem Odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se javili na prvi natječaj za provedbu Mjere M7, Operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta.

Jedinice s područja LAG-a Mura-Drava koje su prošle na natječaju su: općina Kotoriba, općina Sveta Marija, općina Donja Dubrava i grad Prelog.