Javni poziv za potpore turističkim događanjima u 2018 godini

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 26. ožujka 2018. | Natječaji


Turistička zajednica Međimurske županije objavljuje Javni poziv za potpore turističkim događanjima u 2018. godini.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke  zajednice Međimurske županije  (dalje u tekstu: TZMŽ) za događanja na području Međimurske županije od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju u 2018.godini, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

– unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire,

destinacije i Međimurja u cjelini,

– razvoju sadržaja koji doprinose povećanju broja noćenja u destinaciji,

– razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje boravka gostiju u destinaciji,

– povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa,

– jačanju snage brenda međimurskog turizma,

– stvaranju prepoznatljivog imidža međimurskog turizma.


JAVNI POZIV manifestacije 2018

Obrazac P.1.

Obrazac P.2.

Obrazac P.3.

Obrazac P.4.