Javni poziv za potpore turističkim događanjima u 2017. godini

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 10. ožujka 2017. | Natječaji


Temeljem odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Međimurske županije  prihvaćene na  10. sjednici održanoj  01.03. 2017.g., Turistička zajednicaMeđimurske županije objavljujeJAVNI POZIV

za dodjelu potpora turističkim događanjima u 2017. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke  zajednice Međimurske županije  (dalje u tekstu: TZMŽ) za događanja na područjuMeđimurske županije od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju u 2017.godini, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

  • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Međimurja u cjelini
  • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje boravka gostiju u destinaciji,
  • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa,
  • jačanju snage brenda međimurskog turizma,
  • stvaranju prepoznatljivog imidža međimurskog turizma.

 

Javni poziv za potpore turističkim događanjima u 2017. godini