Javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 6. ožujka 2017. | Natječaji


Ministarstvo turizma objavilo je poziv za podnošenje projektnih prijedloga temeljem natječaja „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ za koji su osigurana sredstva iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 31.500.000 kuna, od čega je 85 posto sredstava, 26.775.000 osigurano iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto iz Državnog proračuna, 4.725.000 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000 kuna, dok je najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu 2.000.000 kuna, a intenzitet potpore iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

Prijavitelji: ustanove za obrazovanje odraslih i udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva

Sažetak: U okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga izravno će se odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina razvoj posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih  skupina za veću zapošljivost u sektoru turizma i ugostiteljstva. Poziv na dostavu projektnih prijedloga potiče suradnju obrazovnih ustanova, kao subjekata čija je primarna uloga razvijanje i provedba programa, udruga kao subjekata koji će dati smjernice razvijanja programa, osobito vezano uz specifičnosti ciljnih skupina, te poslodavca kao subjekata koji će omogućiti učenje na radnom mjestu s ciljem najbržeg i najkvalitetnijeg stjecanja potrebnih vještina za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Osim nezaposlenih osoba koje pripadaju ranjivim skupinama obuhvaćenim Pozivom, već postojeći stručnjaci u turizmu i ugostiteljstvu, a koji djeluju kao predavači u obrazovnim ustanovama ili mentori praktične nastave, dobit će mogućnost unaprjeđenja svojih stručnih i pedagoških znanja i vještina.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije

Informativne radionice:

Nadležno tijelo organizira informativne radionice za potencijalne prijavitelje prema rasporedu:

  • Osijek, dvorana Gradski vrt, 7. ožujka
  • Rijeka, Gradska vijećnica, 10. ožujka
  • Zagreb, Gastro Globus, 14. ožujka
  • Dubrovnik, Velika vijećnica Grada Dubrovnika, 17. ožujka
  • Knin, Sportska dvorana, 21. ožujka
  • Šibenik, gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, 22.  ožujka
  • Daruvar, hotel Termal, 24. ožujka

Predviđeno trajanje informativnih radionica je četiri sata. Cilj informativnih radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i kriterijima natječaja te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i provedbu projekata.

Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac dostupan ovdje. Prijave se primaju do popunjenosti kapaciteta.

Česta pitanja i odgovori: Pitanja u vezi s Pozivom na dostavu projektnih prijedloga prijavitelji mogu poslati elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu elektroničke pošte EUobrazovanje@mint.hr. Pod predmet elektroničke pošte obavezno je navesti referentni broj i naziv poziva.

Sva zaprimljena pitanja se s odgovorima objavljuju na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr najkasnije sedam kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pojedinačne usmene upite, kao niti održavati pojedinačne sastanke s potencijalnim prijaviteljima. Nadležno tijelo nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.