Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 22. ožujka 2017. | Natječaji


Na službenoj stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) objavljen je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu. Sredstva u ukupnom iznosu od 150.000.000,00 kuna su bespovratna i namijenjena korisnicima koji su već potpisali Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU (za razdoblja 2007.-2013. i 2014.-2020.). Izravno ih dodjeljuje MRRFEU i to jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prijave u sklopu poziva se zaprimaju od 20. ožujka 2017. godine do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15. prosinca 2017. godine.

https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901