JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2016./2017.

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 2. svibnja 2017. | Natječaji


Temeljem Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2016./2017. („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/2017.), Upravni odjel za društvene djelatnosti raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2016./2017.

I.

Jednokratna financijska potpora iznosi 500 kuna, dodjeljuje se svim redovnim studentima s prebivalištem na području Međimurske županije koji su u statusu redovnog studenta akademske godine 2016./2017. upisani na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu te pod istim uvjetima i onima koji su upisani na privatne visokoškolske ustanove s pravom javnosti.

II.

Pravo na isplatu potpore studenti ostvaruju prijavom na javni poziv uz dostavu sljedeće dokumentacije:
1. popunjenog i potpisanog obrasca prijave
2. preslike osobne iskaznice važeće 13. travnja 2017. ili elektronički zapis o prebivalištu iz sustava E-Građani
3. originala potvrde visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2016./2017. u statusu redovnog studenta ili odgovarajući elektronički zapis iz sustava E-Građani

III.

Postupak prijave moguće je pokrenuti isključivo na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr klikom na link https://tinyurl.com/prijava-studenata , a dovršiti ga slijedom uputa na istoj stranici.

Dokumentacija vezana uz prijavu šalje se isključivo poštom, a prima do 2. lipnja 2017. godine.

IV.

Ovaj poziv, Odluka i link za prijavu nalaze se na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr, gdje će biti objavljene i odluke o isplati sredstava.

KLASA: 402-08/17-03/13 Upravni odjel za društvene djelatnosti
URBROJ: 2109/1-08-17-1 Međimurske županije
Čakovec, 27. travnja 2017.

Odluka o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za 2016-2017 (PDF)