JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 17. siječnja 2018. | Natječaji


Međimurska županija je objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora po “Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga”.

Temeljem spomenutog Programa dodjeljivati će se potpore male vrijednosti sa ciljem olakšavanja pristupa sredstvima bespovratnih potpora za mikro, male i srednje poduzetnike koji na području Međimurske županije provode projekte ulaganja u unapređenje poslovanja, i to na način da će se sufinancirati troškovi izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava.

Potpore će se dodjeljivati subjektima malog i srednjeg gospodarstva u obliku bespovratnih, gotovinskih sredstava kao nadopuna privatnom financiranju.

Javni poziv biti će otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine. Više informacija, kao i cjelokupnu dokumentaciju za podnošenje prijave na Poziv, možete naći na web stranici Međimurske županije.