Javni natječaj za financiranje programa/projekata poljoprivrednih udruga Međimurske županije u 2018. godini

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 7. veljače 2018. | Natječaji


Međimurska županija objavila je Javni natječaj za financiranje programa/projekata poljoprivrednih udruga Međimurske županije u 2018. godini.

Na natječaj se mogu javiti udruge koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje članova poljoprivrednih udruga i stjecanje novih znanja na području poljoprivrede.

Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 200.000 kuna.
Najmanji iznos traženih sredstava je 2.000,00 kn, a najveći iznos traženih sredstava pojedine udruge za financiranje prijavljenog programa/projekta je 20.000,00 kn, maksimalno do 80% od ukupno prihvatljivih troškova.

Rok za prijavu je 05. ožujka 2018. godine.

Tekst natječaja kao i sva prateća dokumentacija nalazi se na linku:  http://medjimurska-zupanija.hr/2018/02/02/javni-natjecaj-za-financiranje-programaprojekata-poljoprivrednih-udruga-medimurske-zupanije-u-2018-godini/