JAČANJE KAPACITETA OCD-a ZA ODGOVARANJE NA POTREBE LOKALNE ZAJEDNICE

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 23. prosinca 2020. | Natječaji


Pozivom se želi osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koji osigurava ujednačen regionalni društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske.

Usmjeren je jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond, a to su zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje i dobro upravljanje na lokalnoj razini. Pozivom se žele unaprijediti kapaciteti organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 100.000.000,00 kn (podijeljenih u dvije skupine za financiranje), pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva.

Projektne prijedloge će biti moguće podnositi od 4. siječnja 2021. godine od 9:00 sati. Prijavni obrazac A dostupan je u ESIF MIS sustavu od dana objave Poziva, 16. prosinca 2020.

Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu esf@udruge.vlada.hr najkasnije prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Pod predmet elektroničke pošte obvezno je navesti referentni broj i naziv Poziva.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske dužan je dati odgovore na sva zaprimljena pitanja koja se s odgovorima objavljuju na središnjoj mrežnoj stranici ESI fondova i ESF stranici svakih 7 radnih dana počevši od dana zaprimanja prvog pitanja.

Informativna radionica održat će se virtualnim putem najkasnije 21 kalendarski dan od datuma pokretanja Poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Informacije o načinu, datumu i mjestu održavanja radionica bit će objavljene na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, te na www.strukturnifondovi.hr  i www.esf.hr.

Upute za prijavitelje, Obrazac B i ostalu popratnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.