Izrada baze projektnih ideja i projekata u okviru Lokalne razvojne strategije za razdoblje do 2020. godine

Autor: Anđelko Vukoja | Datum objave: 11. studenoga 2015. | Novosti


Lokalna akcijska grupa Mura-Drava (LAG) započela je proces izrade Lokalne razvojne strategije za razdoblje od 2014. do 2020. godine.  Lokalna razvojna strategija predstavlja strateški dokument za razvoj područja LAG-a i služi za financiranje lokalnih projekata koji su u skladu sa Lokalnom razvojnom strategijom. Strategija predstavlja osnovu za financiranje projekata iz Programa ruralnog razvoja i to Mjere: 3, 4, 6, 7, 8, 9, i 16.

Paralelno sa izradom strategije, radi se i baza projekata/projektnih ideja, odnosno revidira se baza projektnih ideja koja je napravljena u okviru Lokalne razvojne strategije za razdoblje od 2013. do 2015. godine. Projekti koji nisu prihvatljivi za financiranje iz Programa ruralnog razvoja, usmjeriti će se na druge izvore financiranja. Projektne ideje veoma su važne za LAG, jer usmjeravaju razvoj ovog područja i definiraju prioritetna područja razvoja za strategiju. Rok za izradu strategije je ožujak 2016. godine, nakon čega se strategija prijavljuje za Podmjeru 19.2. koja je namijenjena provedbi tih projekata koji su u skladu sa strategijom.

Uloga LAG-a u narednom razdoblju je sve veća iz razloga što će LAG raspisivati natječaje i odabirati projekte sa svojeg područja, te slati Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na odobravanje i isplatu. Upravo zbog toga je strategija veoma važna, stoga LAG poziva sve zainteresirane da putem obrasca predlože svoje projekte i projektne ideje u bazu, te na taj način zajednički usmjerimo razvoj područja LAG-a.

Obrazac za prikupljanje projektnih ideja

Molimo Vas da ispunjeni obrazac pošaljete mailom na lag.mura.drava@gmail.com ili se obratite uredu LAG-a u Donjem Vidovcu, Rade Končara 9. (zgrada Općine)