Izmjene i dopune 1. Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 5. travnja 2017. | Natječaji


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 04. travnja 2017. godine Izmjene i dopune 1. Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.
Izmjene i dopune Natječaja, ostale detalje o Natječaju i navedenoj operaciji možete pogledati ovdje i u nastavku.

KLASA:  440-12/14-01-01-01/0001

URBROJ: 343-0100/01-17-103

Na temelju članka 26. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 71/2016, 15/2017, 17/2017 i 27/2017), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

  1. IZMJENE I DOPUNE NATJEČAJA

za provedbu podmjere 7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « – provedba tipa operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « .

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) objavila je Natječaj za provedbu podmjere 7.4. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « – provedba tipa operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu « (u daljnjem tekstu: Natječaj) dana 24. veljače 2017. godine na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.appprr.hr), Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr).

  1. U tekstu Natječaja u točki 1. PREDMET NATJEČAJA, stavak 1. mijenja se i sada glasi:

„Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 17. Pravilnika o provedbi Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 71/2016, 15/2017, 17/2017 i 27/2017) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«.“

  1. U Prilogu II Natječaja Lista prihvatljivih troškova, u točki (kodu troška) 7.4.1. A.1. naziv dozvoljenog troška mijenja se i sada glasi:

„Troškovi građenja (gradnja i rekonstrukcija) vatrogasnog doma dobrovoljnog vatrogasnog društva sukladno projektnoj dokumentaciji (troškovi pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih i završnih radova)“

  1. U Prilogu II Natječaja Lista prihvatljivih troškova, iza točke (koda troška) 7.4.1. A.1.9 dodaju se nove točke (kodovi troška) 7.4.1. A.1.10, 7.4.1. A.1.11 i 7.4.1. A.1.12 te odgovarajući nazivi dozvoljenog troška koji glase:

7.4.1. A.1.10 – garaža

7.4.1. A.1.11 – vatrogasno spremište

7.4.1. A.1.12 – vatrogasni toranj

  1. U Prilogu III Natječaja Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu, točka 8. u dijelu točke koji se odnosi na pojašnjenje, pojašnjenje se mijenja i sada glasi:

„Pojašnjenje:

Jedinice lokalne samouprave ne dostavljaju navedenu Izjavu.

Predložak Izjave se preuzima iz AGRONET-a prilikom popunjavanja Zahtjeva za potporu; popunjena, potpisana i ovjerena Izjava se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 7/ Podmjera 7.4.« unutar dokumenta „PREDLOSCI_7.4.1.zip.“

  1. U Prilogu IV Natječaja Dokumentacija vezana uz provođenje postupka nabave, točka 3. u dijelu koji se odnosi na naslov točke mijenja se i sada glasi:

„3.   Dokumentacija kada se provodi postupak nabave čija je procijenjena vrijednost ispod praga primjene propisa koji uređuju postupak javne nabave ili kada korisnik nije obveznik javne nabave

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.