IZGRADNJA I OPREMANJE POSTROJENJA ZA BIOLOŠKU OBRADU ODVOJENO SAKUPLJENOG BIOOTPADA

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 10. prosinca 2019. | Natječaji


Dana 5. prosinca 2019. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „IZGRADNJA I OPREMANJE POSTROJENJA ZA BIOLOŠKU OBRADU ODVOJENO SAKUPLJENOG BIOOTPADA“.  Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Svrha Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom. Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava je 250.000.000,00 kn. Najniži iznos koji može ostvariti je 1.000.000,00 kn, dok je najviši 50.000.000,00 kn.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  1. Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije,
  2. Aktivnosti uspostave postrojenja za obradu biootpada, odnosno:
    a)izgradnje, nadogradnje, dogradnje (uključujući unaprjeđenje) i/ili opremanja postrojenja za recikliranje;
    ili b) aktivnosti izgradnje i opremanja novih postrojenja za proizvodnju OIE,
  3. Aktivnosti investicijskog nadzora izvedbe radova i puštanja u pogon te aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu sa Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova,
  4. Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog biootpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi,
  5. Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji,
  6. Aktivnosti upravljanja projektom i administracije.

Početak prijave na natječaj moguć je od 7. siječnja 2020. godine, a krajnji rok je 1. listopad 2020. godine.

Više informacija o Pozivu i natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.