IZGRADNJA, GRAĐEVINSKI ZAHVATI I OPREMANJE ŠPORTSKIH GRAĐEVINA U 2020. GODINI

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 9. siječnja 2020. | Natječaji


Središnji državni ured za šport u 2020. godini nastavlja poticati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na svrhovito korištenje sredstava ulaganjem u razvoj športske infrastrukture vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti bavljenja športskom aktivnošću svim stanovnicima Republike Hrvatske kao i o neovisnosti lokalne zajednice.

Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da dostave prijave sa zahtjevom za sufinanciranje troškova izgradnje, izvođenja građevinskih radova te opremanja športskih građevina koje se odnose na unapređivanje športske infrastrukture, osobito izgradnju, obnovu i rekonstrukcije športskih građevina, kao i opremanje istih te će na taj način pridonijeti poboljšanju javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Svaki prijavitelj može podnijeti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini.

Svaki prijavitelj dužan je prijavu nominirati u jednu od osam skupina športskih građevina: atletska staza, športska dvorana za više športova, nogometno igralište – prirodna trava/veliko, nogometno igralište-umjetna trava/malo, nogometno igralište umjetna trava/veliko, vanjska športska igrališta za više športova, teniski tereni i ostalo (outdoor fitness/street workout, kuglana, skijalište, boćalište, streljana, hipodrom, biciklistička staza i dr.).

Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za Javni poziv iznosi 16.000.000,00 kuna.  U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku
može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Središnjeg državnog ureda za šport do 1.000.000,00 kuna bez PDV-a s time da zatraženi iznos sufinanciranja, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% od ukupnog neto iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje športske građevine. Ostatak sredstava potrebnih za izgradnju, građevinski zahvat i opremanje športske građevine, prijavitelj je dužan osigurati iz ostalih izvora.

Prijava se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu prijavitelja, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Središnjeg državnog ureda za šport, obavezno uz naznaku: JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, GRAĐEVINSKOG ZAHVATA I OPREMANJA ŠPORTSKIH GRAĐEVINA U 2020. GODINI, na adresu: SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT Savska cesta 28/I 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 31. siječnja 2020. godine.

Sva dodatna pitanja i informacije mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću e-adresu: sport-gradevine@sdus.hr najkasnije do 24. siječnja 2020. godine.

Poziv i priloge možete preuzeti OVDJE.