IPARD program – Mjera 202

Autor: Anđelko Vukoja | Datum objave: 23. srpnja 2015. | Projekti Laga


Mjera 202 – „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ podrazumijeva povezivanje svih sektora, civilnog, gospodarskog i javnog te zajedničko osmišljavanje strateških ciljeva i prioriteta pojedinog  ruralnog područja, odnosno decentralizacija donošenja odluka i odgovornosti na ovu razinu, počelo se osmišljavati u ruralnim područjima kroz LEADER pristup, odnosno stvaranje lokalnih akcijskih grupa (LAG) u okviru određene mikroregije.

Međusektorska suradnja, informiranje i edukacija stanovništva o mjerama razvoja ruralnih područja, izrada i provedba lokalne strategije razvoja koja se temelji na interakciji između sudionika i projekata različitih sektora lokalne ekonomije, osmišljavanje, prijava i realizacija projekata od strane dionika u LAG-u glavne su postavke ovakvog javno-privatnog partnerstva koji se temelji na bottom-up pristupu ili pristupu odozdo prema gore.

LEADER pristup unutar IPARD programa sastoji se od dvije podmjere:

  • Podmjera 202.1: Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG teritorija
  • Podmjera 202.2: Provedba lokalnih razvojnih strategija

LAG Mura-Drava provodi projekt Mjera 202: “Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja” financiranog iz EU pretpristupnog programa IPARD od 19. svibnja 2014. godine do 19. svibnja 2016. godine. Maksimalni mogući iznos za financiranje prihvatljivih aktivnosti koje su propisane Pravilnikom o provedbi Mjere 202: ” Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja unutar IPARD programa iznosi 900.000,00 kn.