INTERREG V-B MEDITERAN – OBJAVLJEN 3. POZIV

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 8. studenoga 2018. | Natječaji


Program transnacionalne suradnje Interreg MEDITERAN 2014. -2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama mediteranskog područja na dostavu prijava u okviru trećeg poziva na dostavu modularnih projektnih prijedloga. U ovom pozivu je dozvoljen samo jedan tip projekata, a radi se o modularnim projektima (M2+M3), koji se odnose na testiranje i kapitalizaciju, s posebnim naglaskom na otoke i slabo naseljena područja.  Više detalja o ovom tipu projekata možete pronaći u Programskom priručniku. Treći poziv financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava, pri čemu pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Opći cilj INTERREG Med programa je promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i praksi, racionalnog korištenja resursa i podupiranjem društvene integracije kroz pristup temeljen na teritorijalnoj suradnji.  Ovaj poziv se odnosi na dvije prioritetne osi, odnosno tri specifična cilja, a za pojedini projekt je potrebno osigurati minimalno pet (5) projektnih partnera iz barem pet (5) zemalja programskog područja. Prioritetne osi su sljedeće:

  • Prioritetna os 1 – Promicanje inovacijskih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta
    • Specifični cilj: 1.1 Povećanje transnacionalne aktivnosti inovativnih klastera i mreža ključnih sektora MED područja
  • Prioritetna os 3 –  Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Mediterana
    • Specifični cilj: 3.1 Poboljšanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i pomorskog turizma u MED području (Održivi obalni i pomorski turizam) i 3.2 Održavanje biološke raznolikosti i prirodnih ekosustava kroz jačanje upravljanja te umrežavanje zaštićenih područja (Upravljanje i umrežavanje zaštićenih područja).

Predviđeni iznos sredstava po projektu je između 2,5 i 4 milijuna eura, a intenzitet potpore za hrvatske partnere je 85% troškova projekta.

Proces prijave se provodi u dvije faze te se obje podnose elektroničkim putem. Samo projekti koji prođu prvu fazu će sudjelovati u drugoj fazi. Predviđeni početak projektnih aktivnosti je u studenom 2019. godine.

Rok za pred-prijavu (prva faza) je 31. siječnja 2019. godine u 12 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Više informacija o procesu prijave te natječajnoj dokumentaciji možete pronaći na službenoj web stranici INTERREG Med programa.

Za više informacija o pozivu, pomoć pri traženju partnera i ostala pitanja kontaktirajte programsku kontakt točku za hrvatske partnere ili Zajedničko tajništvo Programa.

Izvor: Strukturni fondovi.