INTERREG EUROPE – objava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga i poziv na nacionalni info dan

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 27. ožujka 2017. | Natječaji


Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2014.-2020. promiče razmjenu iskustava o tematskim ciljevima među partnerima diljem Europske unije.

Program identificira i širi dobru praksu s ciljem njezinog prijenosa prvenstveno na Operativne programe u okviru ulaganja za rast i radna mjesta, ali i na programe u okviru europske teritorijalne suradnje. U teritorijalnom smislu obuhvaća cijeli teritorij Europske unije, Norvešku i Švicarsku, te je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj: podrška razvoju Kohezijske politike u smanjenju razlike razvoja, rasta i kvalitete života.

Svrha: podrška kohezijskoj politici kroz razmjenu iskustva o pojedinim tematskim ciljevima među regijama.

Prihvatljivi prijavitelji:

– tijela javne vlasti;

– zakonodavna tijela (tijela regulirana javnim pravom);

– privatna neprofitna tijela.

Prihvatljive aktivnosti:

– jačanje istraživanja, tehnološki razvoj i inovacija;

– jačanje konkurentnost malih i srednjih poduzeća;

– podrška razvoja gospodarstva s niskom razinom ugljika u svim sektorima;

– zaštita okoliša i promicanje resursa učinkovitost.

Preuzmite potrebnu dokumentaciju te više o Pozivu pročitajte ovdje.