Europa za građane – CSO4Co

Autor: Anđelko Vukoja | Datum objave: 23. srpnja 2015. | Projekti Laga


Projekt Civil society organizations for mutual cooperation – CSO4Co – bio je prijavljen i odobren u sklopu programa Europa za građane, podmjere 1.2. “Networks of Twinned Towns”.

Navedeni projekt vrijednosti 72.000,00 eura, financiran jeu stopostotnom iznosu od strane EU. Provedba projekta započela je 01. siječnja 2014. godine.

Nositelj projekta je Općina Goričan, dok su LAG Mura – Drava, Općina Ruma, Općina Totszentmarton i Općina Lendava partneri projekta.

Opći cilj projekta je uspostavljanje kvalitetnijih odnosa između građana, organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti iz zemalja članica EU-a. Isto tako, razvijanje strukturirane suradnje između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti vezano uz teme od zajedničkog interesa, poboljšavanje svijesti građana (osobito mladih) o pozitivnom utjecaju politike EU, njenih vrijednosti i programa za potporu razvoja civilnog društva regionalnog ekonomskog razvoja.

 U sklopu projekta organizirano je 5 događaja:

             – prvi događaj – Konferencija za razmjenu najboljih praksi između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti

Sudjelovanje: Na navedenom događaju sudjelovalo je ukupno 88 građana, od kojih je 17 sudionika bilo iz Općine Goričan (Hrvatska), 18 sudionika iz LAG Mura-Drava (Hrvatska), 27 sudionika iz Općine Totszentmarton (Mađarska), 12 sudionika iz Općine Lendava (Slovenija) te 14 sudionika iz Općine Rume (Srbija).

Lokacija i datum: Događaj se održao u Prelogu, Goričan te u  Donjem Vidovcu (na području koje obuhvaća  LAG MURA DRAVA-e u Međimurjskoj županiji, Hrvatska) od 13/03/2014 do 15/03/2015.

Opis: Cilj manifestacije bio je predstaviti projekt široj javnosti te omogućiti predstavnicima lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i građanima interakciju kao bi  se mogli upoznati s aktivnostima pojedinih partnera te međusobno razmijeniti iskustva i primjere najboljih praksi. Ovaj događaj je služio kao početni korak u izgradnji veza i suradnje između partnera i ciljnih skupina.

–       Drugi događaj – Organizacije civilnog društva koje rade na poboljšanju uvjeta života osoba s invaliditetom  i osoba  starije životne dobi

Sudjelovanje: Na ovom događaju sudjelovalo je ukupno 53 građana, uključujući 10 sudionika iz Općine Goričan (Hrvatska), 9 sudionika iz LAG Mura-Drava (Hrvatska), 9 sudionika iz Općine Totszentmarton (Mađarska), 9 sudionika iz Općine Lendava (Slovenija) i 16 sudionika iz Općine Rume (Srbija)

Lokacija i datum: Događaj je bilo proveden uRumi, Srbija od 04/06/2014 do 06/06/2014
Opis: Svrha manifestacije bila je pokazati sudionicima kako javne institucije i OCD međusobno surađuju i provode mjere s ciljem rješavanja problema s kojima se suočavaju starije osobe i osobe s invaliditetom. Prezentacije, studijsko putovanje i interaktivne rasprave poslužile su kao sredstvo da se sudionicima pokaže kako OCD i lokalne vlasti potiču građane da dobrovoljno i aktivno sudjeluju u aktivnostima razvoja lokalne zajednice. Aktivnosti su također koncipirane  na način da potiču razmjenu stavova i usvojena znanja u vezi europske integracije (osobito na utjecaj politika EU-a).

–       Treći događaj – uključivanje mladih u akcijama lokalne zajednice

Sudjelovanje: Ukupno 59 građana  sudjelovalo je u događaju, uključujući 16  sudionika iz Općine Goričan (Hrvatska), 8 sudionika iz LAG-MURA DRAVA (Hrvatska), 12 sudionika iz Općine Totszentmarton (Mađarska), 6 sudionika iz Općine Lendava (Slovenija), te 16 sudionika iz Općine Ruma (Srbija).

Lokacija i datum: Događaj je bilo proveden u Totszentmarton, Mađarska od 22/08/2015 do 24/08/2015

Opis:  Svrha manifestacije bio je pružiti OCD i lokalnim vlastima priliku da se upoznaju s primjerima najboljih praksi te da  steknu  znanja i vještine  u pogledu najboljih načina kako potaknuti mlade na uključivanje u  inicijative lokalne zajednice. Događaj je uključivao predstavljanje projekata koje provode lokalne vlasti i organizacija civilnog društva, demonstracijske aktivnosti, kao i posjet mjestima u kojima su aktivnosti uspješno provedene.

–       Četvrti događaj – Nogometni turnir

Sudjelovanje: 69 građana sudjelovalo je na ovom događaju, uključujući 13 sudionika iz Općine Goričan (Hrvatska), 16 sudionika iz LAG-MURA DRAVA (Hrvatska), 18 sudionika iz općine Totszentmarton (Mađarska), 10 sudionika iz općine Lendava (Slovenija), i 12 sudionika iz općine Ruma (Srbija).

Lokacija  i datum: Događaj je proveden u Lendavi, Slovenija od 24/04/2015 do 26/04/2015

Opis: Svrha manifestacije bio je pokazati građanima, predstavnicima organizacija civilnoga društva i predstavnicima  lokalne vlasti na koji način OCD aktivnosti koje se odnose na sport doprinose poboljšanju kvalitete života, posebno za mlade. Nadalje, sudionici su raspravljali o tome kako politika i vrijednosti (aktivno građanstvo, interkulturalni dijalog) EU potiče stvaranje čvršćih veza između sportskih udruga s drugim zajednicama te unaprjeđuje kvalitetu života na lokalnoj razini. Nogometni turnir poslužio je kao sredstvo kojim se ukazalo na činjenicu  kako vrijednosti EU, uključujući i aktivno građanstvo i uspostava međukulturnog dijaloga; stvara temelje za razvoj čvrste  suradnje i kulturnog razumijevanja među zajednicama.

–       Peti događaj – Završna konferencija, potpisivanje sporazuma o suradnji i kulturnoj razmjeni

Sudjelovanje: 62 građana sudjelovalo je na predmetnom događaju, uključujući 15 sudionika iz LAG-MURA DRAVA (Hrvatska),12 sudionika iz Općine Goričan (Hrvatska), 9 sudionika iz Općine Totszentmarton (Mađarska), 14 sudionici iz Općine Lendava (Slovenija), te 12 sudionici iz Općine Ruma (Srbija).

Lokacija i datum: Događaj je proveden u Goričanu, Donjem Vidovcu i Gornjem Međimurju (Hrvatska) od 19/06/2015 do 21/06/2015.

Opis: Svrha manifestacije bio je formalizirati suradnju između gradova, što je učinjeno kroz potpisivanje sporazuma o suradnji. Sporazum o suradnji opisuje kako će partneri na ovom projektu dugoročno surađivati i u budućnosti  na temama od zajedničkog interesa. Nadalje, događaj je korišten kao sredstvo kojim se građanima, predstavnicima lokalnih vlasti te organizacija civilnog društva predstavilo kao provođenje pojedinih projektnih aktivnosti može doprinijeti zaštiti i promidžbi kulturne baštine. U sklopu ove manifestacije održane su radionice, prezentacije OCD te studijsko putovanje s ciljem  razmjene znanja i primjera najbolje prakse.tis.