Ekološka i biodinamička poljoprivreda-dr. Rudolf Steiner

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 17. svibnja 2016. | Zanimljivosti


Konstantni porast svake godine bilježi broj ekoloških proizvođača. Prema podacima iz Upisnika ekoloških proizvođača, na području LAG-a u 2015. godini registrirano je 30 eko proizvođača. S obzirom na to da je općina Donji Kraljevec rodno mjesto oca biološko dinamičke poljoprivrede dr. Rudolfa Steinera, sve više poljoprivrednih proizvođača proizvodi prema načelima biodinamičke poljoprivrede. U svrhu daljnje promocije takvog načina poljoprivredne proizvodnje i edukacije proizvođača osnovan je Centar dr. Rudolfa Steinera. Ekološka i biodinamička poljoprivreda predstavljaju veliki razvojni potencijal za područje LAG-a.