Druga izmjena 4. LAG natječaja za mjeru 1P1-M1 “Poticanje ulaganja u povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova”

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 13. ožujka 2020. | LAG natječaji, Natječaji


LAG Mura-Drava 13. ožujka 2020. godine vrši izmjenu Natječaja za mjeru 1P1-M1 “Poticanje ulaganja u povećanje kapaciteta, modernizacija i opremanje malih PG-ova”. Izmjene se vrše u:

  1. LAG natječaju

Izmjena u tekstu LAG Natječaja (str. 3.) odnosi se na povećavanje raspoloživih sredstava za provedbu 4. LAG natječaja (do sada: 443.730,00 HRK, izmjena: 1.774.920,00 HRK).

Ostali dijelovi LAG natječaja ostaju nepromijenjeni.

Izmjenjena dokumentacija nalazi se u prilogu.

1. LAG_natječaj_M_1P1M1_LRS LAG_verzija 1.2.