DOPUNA UPUTA ZA POBOLJŠANJE MATERIJALNIH UVJETA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA/DJEČJIM VRTIĆIMA

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 1. ožujka 2018. | Natječaji


Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je 27. 2. 2018. dopunu Uputa za prijavitelje u Pozivu za poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima za 2018. godinu.

Najviši udjel Ministarstva u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti od 50% do 90% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju. U skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine 132/2017).

Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 1. siječnja 2018. do 31.ožujka 2019. godine.

Obzirom na mogućnost korištenja sredstava Ministarstva, sredstva sufinanciranja mogu se koristiti samo u 2018. godini. Račun ili privremene situacije koje je Korisnik platio u 2018., prije podnošenja Prijave po ovom Pozivu, mogu se smatrati doprinosom Korisnika, pod uvjetom da su ispostavljene od 1. 1. 2018. godine.

Ministarstvo u okviru svog udjela sufinancira troškove nastale na projektu najranije od 1. siječnja 2018. godine.

Rok za podnošenje Prijave je 23. ožujka 2018. godine.

Izmijenjenu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE.