DODJELA SREDSTAVA FONDA ZA SUFINANCIRANJE

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 7. kolovoza 2018. | Natječaji


Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je 1. kolovoza 2018. godine Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu.

Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave a koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU.

Uvjeti i kriteriji za dodjelu sredstava Fonda, prihvatljiva područja sufinanciranja, iznosi sufinanciranja, način podnošenja zahtjeva te ostali bitni elementi za dodjelu sredstava Fonda propisani su u Javnom pozivu za dodjelu sredstava Fonda i Uputama za korisnike koji su dostupni OVDJE.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva iznosi 200.000.000,00 kuna.

Zahtjevi za dodjelu sredstava Fonda zaprimat će se od 16. kolovoza 2018. godine do iskorištenja sredstava planiranih za 2018. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2018. godine.