DODJELA POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 18. svibnja 2018. | Natječaji


Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2018. godini.

Prihvatljivi korisnici su pravne ili fizičke osobe (mikro, mali, srednji  i veliki poduzetnici) koji:

  • imaju registriranu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 u područjima: Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i Proizvodnja namještaja (C31);
  • ostvaruju dobitak / dohodak s proizvodnim programom djelatnosti C16 i C31 koji čini glavni ili pretežiti udjel u ukupnom godišnjem prihodu;
  • u trenutku objave predmetnog javnog natječaja imaju najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme;
  • u 2017. godini pozitivno poslovali, odnosno koji prema posljednjem financijskom izvješću nisu u gubitku;
  • nemaju evidentiran dug prema osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava;
  • imaju podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima prema bilo kojoj osnovi;

Ministarstvo poljoprivrede dodjeljivat će potpore male vrijednosti za sufinanciranje ulaganja u proizvodnu tehnologiju, proizvodno – poslovni objekt, primjenu i poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije, razvoj novog proizvoda te za nastup na sajmu ili izložbi.

Sredstva za dodjelu potpore male vrijednosti u ukupnom iznosu od 79.500.000,00 HRK osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u razdjelu Ministarstva poljoprivrede, na poziciji 3207 Poticanje razvoja industrijske prerade drva, aktivnosti K828006 Mjere razvoja konkurentnosti drvnog sektora.

Rok prijave je od 15.05.2018. do 15.06.2018. godine.

Više informacija o javnom natječaju za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2018. godini možete pronaći OVDJE.