BESPOVRATNE POTPORE U TURIZMU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020.

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 28. veljače 2020. | Natječaji


JAVNI POZIV
za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa
“Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije»
za 2020. godinu

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma u Međimurskoj županiji. Financijska sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 400.000,00 kuna osigurana su u proračunu Međimurske županije.

Svi podneseni zahtjevi i projekti moraju biti usklađeni s operativnim strategijama i mjerama navedenim u strateškom razvojnom dokumentu pod nazivom „Masterplan razvoja turizma Međimurske županije do 2020. godine“, a koji je dostupan na web stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Mjere prihvatljive za sufinanciranje putem programa „Bespovratne potpore u turizmu Međimurske županije“ su kako slijedi:

Mjera I.1.: Razvoj hotelske ponude
Mjera I.2.: Razvoj kamping ponude
Mjera I.3.: Razvoj smještajne ponude obiteljskih domaćinstava i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
Mjera I.4.: Jačanje enogastronomske ponude
Mjera I.5.: Razvoj ponude zdravstveno-turističkih centara/kompleksa

Mjera II.3.: Razvoj i povećanje tržišne prepoznatljivosti / tržišnog udjela kapaciteta sportskog turizma

Mjera III.1.: Uspostavljanje sustava infocentara i interpretacije Međimurja
Mjera III.2.: Uređenje i širenje mreže turističkih staza i cesta Međimurja
Mjera III.3: Uspostavljanje sustava izletišta i vidikovaca Međimurja, uključujući i lokacije za sportove i rekreaciju na vodi te ribičke točke

Mjera IV.2.: Razvoj riječnog prijevoza izletničkim brodovima
Mjera IV.3.: Razvoj aerodroma

Mjera V.3.: Stvaranje poduzetničkih klastera
Mjera V.4.: Programi podizanja razine svijesti

Mjera VII.3.: Aktiviranje i turistifikacija zaštićenih prirodnih i kulturnih resursa

Sredstva se NEĆE dodjeljivati za potporu manifestacijama.

Korisnici bespovratnih potpora po ovom Javnom pozivu mogu biti subjekti (fizičke i pravne osobe) s područja Međimurske županije koji su registrirani za obavljanje određene turističke djelatnosti ili tek stvaraju uvjete za bavljenje turističkom djelatnošću, a turistički projekt za koji traže potporu ostvaruju na području ove županije i to kako slijedi:
• Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
• Fizičke osobe (građani) koji su registrirani za pružanje usluga smještaja i ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivači)
• Obrti, registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost
• Trgovačka društva, registrirana za turističku/ugostiteljsku djelatnost
• Drugi subjekti registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost

Zahtjevi se dostavljaju osobno u pisarnici Međimurske županije ili putem pošte najkasnije do 25. ožujka 2020., a da bi prijava bila pravovaljana, prijavitelj mora podnijeti prijavu na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti OVDJE, a na navedenoj poveznici dostupno je i više informacija o javnom pozivu.