ANKETNI UPITNIK: Lokalna razvoja strategija LAG-a Mura-Drava za razdoblje 2023.-2027.

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 11. siječnja 2023. | Novosti


LAG Mura-Drava trenutno je u fazi izrade nove Lokalne razvojne strategije koja će obuhvatiti razdoblje od 2023. do 2027. godine. Kako bi Strategija bila što svrsishodnija i provedljivija LAG organizira brojne radionice i događanja na kojima osluškuje želje stanovništva svog područja kako bi buduće natječaje mogao prilagoditi upravo tim željama i potrebama.

Na tragu toga, LAG je kreirao i anketni upitnik čijim ispunjavanjem ćete pomoći u kreiranju same Strategije, odnosno natječaja koji će se kroz nju provoditi. Sukladno tome, ukoliko dolazite s područja LAG-a Mura-Drava (Općine: Orehovica, Donji Kraljevec, Goričan, Sveta Marija, Donji Vidovec, Kotoriba, Donja Dubrava, Legrad i Grad Prelog) i imate projektnu ideju koju biste željeli provesti, a smatrate da se može financirati sredstvima LAG-a, ispunite upitnik i pomozite LAG-u da kreira što bolju i lokalnom stanovništvu prilagođeniju Lokalnu razvojnu strategiju.