Izobrazba o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 5. veljače 2020. | Događanja


Poduzetnički centar Prelog, Hrupine 7b
08.02.2020. u 9/2/20 09:00 sati

Hrvatsko agronomsko društvo organizira dopunsku izobrazbu o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida. Izobrazba će se održati u subotu, 8. veljače u prostoru Poduzetničkog centra Preloga, na adresi Hrupine 7b (Gospodarska zona Prelog Sjever). Početak izobrazbe je u 9,00 sati. Potrebna dokumentacija koju korisnik mora donijeti jest: preslika osobne iskaznice, preslika potvrde o položenom ispitu iz osnovne izobrazbe ili preslika iskaznice za sigurno rukovanje i primjenu pesticida, preslika svjedodžbe/diplome o stečenom obrazovanju, popunjena prijavnica za izobrazbu (u prilogu),  dokaz o uplati (kopija uplatnice ili potvrda o uplati preko internet bankarstva). Cijena dopunske izobrazbe je 200,00 kuna. Grad Prelog će sufinancirati izobrazbu sa 100,00 kuna za polaznike s područja Grada Preloga. U cijenu je uključeno 5 sati predavanja, ispit, potvrda o položenom ispitu i iskaznica. Uplatu izvršiti na IBAN: Hrvatsko agronomsko društvo: HR7923400091110023739. Sve informacije možete potražiti na broj telefona: 098/303-683.

Prijavnica za dopunsku izobrazbu o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida