SUFINANCIRANJE GRADNJE PUNIONICA VOZILA NA ELEKTRIČNU ENERGIJU 2019.

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 8. svibnja 2019. | Natječaji


Dana 8. svibnja 2019. godine otvoren je Javni poziv za sufinanciranje gradnje punionica na električnu energiju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, vrijedan 5,8 milijuna kuna. Za projekte postavljanja punionica može se dobiti do 40 % opravdanih troškova, odnosno do 200.000,00 kuna, kao što je već najavljeno.

Javni poziv će biti otvoren do 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostave posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva za ovaj Javni poziv.

Pravo na sredstva Fonda sukladno Javnom pozivu mogu ostvariti:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S),
  • tijela državne uprave,
  • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
  • trgovačka društva,
  • fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja),
  • neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga).

Potpune informacije vezane uz prihvatljive prijavitelje, obveznu dokumentaciju, opravdane troškove ulaganja i ostalo, objavljeno je u tekstu Javnog poziva, te je isti potrebno detaljno pročitati prije prijave.  Uz prijavni obrazac je, ovisno o vrsti prijavitelja, potrebno dostaviti i svu ostalu odgovarajuću dokumentaciju, a sve zajedno se dostavlja preporučenom poštom ili osobno, u prijamni ured Fonda.

Dodatne informacije o predmetnom javnom pozivu moguće je dobiti pozivom na broj 01/6448-444.

U dokumentima ovoga članka nalaze se Javni poziv za sufinanciranje gradnje punionica i prijavni obrazac.

Tekst preuzet s web stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gdje se mogu naći dodatne informacije i ostala odgovarajuća dokumentacija.