MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PREDINDUSTRIJSKOJ PRERADI DRVA

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 2. srpnja 2018. | Natječaji


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 29.6.2018. natječaj u okviru Mjere 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, Podmjere 8.6 – Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda za tip operacije 8.6.2.  Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva.

Prihvatljivi korisnici su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Prihvatljivi su troškovi kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva; za proizvodnju peleta, briketa i cijepanog ogrjevnog drva (briketirke, peletirke itd.); instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva; i rekonstrukcija objekata te kupnja nove i rabljene opreme za proizvodnju, sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.) te opći troškovi.

Prihvatljiva su ona ulaganja koja ostvaruju minimalan broj bodova za prag prolaznosti prema kriterijima odabira ovoga Natječaja.

Visina potpore iznosi od 10.000 do 1.000.000 EUR.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 100.000.000,00 kuna.

Intenzitet potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 20. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija OVDJE.