Međimurska županija: Program potpora u poljoprivredi

Autor: LAG Mura Drava | Datum objave: 29. ožujka 2022. | Natječaji


Međimurska županija od 2014. godine provodi Program potpora u poljoprivredi s ciljem poticanja razvoja poljoprivrede, unaprjeđenja ruralnog razvoja, poticanja konkurentnosti poljoprivrede, postizanja održivog razvoja te ulaganja u održivu poljoprivrednu proizvodnju.

Kontinuirano se povećava broj mjera i iznosi u Programu potpora u poljoprivredi, a interes poljoprivrednika je iz godine u godinu sve veći. U 2020. godini isplaćeno je 1.467.400,00 kuna potpora koje je zatražilo oko 400 gospodarstava. Pravo na potporu u 2021. godini ostvarilo je 353 poljoprivrednih gospodarstva u ukupnom iznosu od 1.770.821,74 kuna. Za 2022. godinu za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u županijskom je proračunu osigurano oko 2 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Program potpora malih vrijednosti u poljoprivredi u 2022. godini sadrži sljedeće mjere: ekološka poljoprivreda; podizanje i obnova trajnih nasada; nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče; nabava i zadržavanje uzgojno valjanih životinja; potpora za okrupnjavanje i povećanje posjeda poljoprivrednog zemljišta na poljoprivrednim gospodarstvima; potpora za ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda; troškovi kupnje, građenja i opremanja plastenika i staklenika; troškovi izgradnje ili adaptacije gospodarskih zgrada za primarnu poljoprivrednu proizvodnju na poljoprivrednom gospodarstvu; troškovi kupnje mehanizacije i opreme za obavljanje vlastite poljoprivredne proizvodnje; edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika te program kvalitete, stvaranje robne marke i zaštita međimurskih poljoprivrednih proizvoda.

Korisnici potpora iz ovog Programa su poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište i proizvodne kapacitete na području Međimurske županije i nemaju nepodmirenih obveza prema proračunu Međimurske županije.

Poziv je otvoren do 30. studenog, poljoprivrednici se mogu javiti za dodjelu potpora po više mjera

Jedan korisnik potpore može podnijeti zahtjev za dodjelu potpora po više mjera iz ovog Javnog poziva pod uvjetom da njihov maksimalni iznos ne prelazi 70.000,00 kuna godišnje. Minimalna vrijednost  tražene potpore mora biti veća od 100,00 kuna bez PDV-a.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz svu potrebnu dokumentaciju Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Odsjek za poljoprivredu Međimurske županije. Obrazac zahtjeva, izjave i Program potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine mogu se preuzeti  na web stranici www.medjimurska-zupanija.hr. Zahtjevi za dodjelu potpora, za sve mjere, zaprimat će se prema redoslijedu prispijeća (bez obzira na način dostave) i do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 30. studenog 2022. godine,  osim za MJERU 3. – proljetna sadnja za koju se zahtjevi zaprimaju do 30. lipnja 2022. godine, a za jesensku sadnju najkasnije do 30. studenog 2022. godine.